Półkolonie rolkowe lato 2024

12 kwietnia 2024

Zapraszamy na wyjątkowe półkolonie rolkowe z KS Rollerblading School w lato 2024 w Bydgoszczy. W tym roku przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży aż sześć turnusów półkolonii połączonych z nauką i treningami jazdy rolkach. W tym roku nasze turnusy odbywają się w różnych zakątkach Bydgoszczy: Okole, Centrum i długo wyczekiwany Fordon. 

Turnusy półkolonii rolkowych lato 2024 Bydgoszcz: 
1. 01.07.2024 – 05.07.2024 – 3 LO (ul. Nowogrodzka 3)
2. 8.07.2024 – 12.07.2024 – ZSB (Pestalozziego 18)
3. 15.07.2024 – 19.07.2024 – 3 LO (Nowogrodzka 3)
4. 22.07.2024 – 26.07.2024 – 3 LO (Nowogrodzka 3)
5. 29.07.2024 – 02.09.2024 – Sp. 4 (Wyzwolenia 4)
6. 05.08.2024 – 09.08.2024 – Sp. 4 (Wyzwolenia 4)

Zapraszamy do zapisów na półkolonie rolkowe w Bydgoszczy – zostało jeszcze kilka miejsc. Półkolonie Bydgoszcz – wolne miejsca.

Na treningi na rolkach będziemy też jeździć do bydgoskiego Myślęcinka. W każdym turnusie przewidujemy także wyjście do kina. Oprócz zajęć na rolkach będą też zajęcia imitujące (off roll) oraz inne zajęcia sportowe na Orliku. Uczestnicy półkolonii podzieleni są na grupy w zależności od umiejętnością jazdy na rolkach dlatego w półkoloniach mogą uczestniczyć zarówno osoby początkujące, jak i zaawansowane.

Cena:

825 zł – jedna osoba
799 zł – rodzeństwo i członkowie szkółki

Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza elektronicznego i wpłata zaliczki w wysokości 300 zł na konto:

KS Rollerblading School szkoła jazdy na rolkach i łyżwach

68102014750000830202432383

Zapisy elektroniczne:

KLIKNIJ TUTAJ – ZAPISZ SIĘ

Kontakt:
tel. 792 146 370, 
rollerbladingschool@gmail.com

Wiek: 6 do 15 lat

W ramach półkolonii zapewniamy:

1. opiekę doświadczonych wychowawców oraz instruktorów jazdy na rolkach
2. codzienne treningi jazdy na rolkach na sali gimnastycznej,
3. zajęcia off roll,
4. wyjścia na rolki do Myślęcinka
5. 2 posiłki dziennie (II śniadanie i dwudaniowy obiad),
6. wodę
7. atrakcje dodatkowe, w tym 
– warsztaty plastyczne, 
– jazda w terenie (Myślęcinek)
– zajęcia cyrkowe
– grę w hokeja na rolkach, 
– wyjście do kina,
– zajęcia taneczne i rozciągające
– upominki na koniec turnusu 

Ponadto od 19 do 23 sierpnia 2024 r. organizujemy w Bydgoszczy turnus półkolonii łyżwiarsko-rolkowych. Więcej informacji tutaj:

ENGLISH 
We invite you to a unique roller camp with KS Rollerblading School in summer 2024 in Bydgoszcz POLAND. This year, we have prepared six summer camps for children and teenagers, combined with roller skating lessons and training. This year, our stays are taking place in different parts of Bydgoszcz: Okole, Centrum and the long-awaited Fordon.

Tours:
1. 01/07/2024 – 05/07/2024 - 3 LO (ul. Nowogrodzka 3 Bydgoszcz)
2. 8/07/2024 – 12/07/2024 - ZSB (Pestalozziego 18 Bydgoszcz)
3. 15/07/2024 – 19/07/2024 - 3 LO (Nowogrodzka 3 Bydgoszcz)
4. 22/07/2024 – 26/07/2024 - 3 LO Secondary School (Nowogrodzka 3 Bydgoszcz)
5. 29/07/2024 – 02/09/2024 - Sp. 4 (Wyzwolenia 4 Bydgoszcz)
6. 05/08/2024 - 09/08/2024 - Sp. 4 (Wyzwolenia 4 Bydgoszcz)

We will also go to Myślicinek in Bydgoszcz for roller skating training. During each session we also plan to go to the cinema. In addition to roller skating classes, there will also be off-roll classes and other sports activities at Orlik. Participants of the summer camp are divided into groups depending on their roller skating skills, so both beginners and advanced people can participate in the summer camps.

Price:

PLN 825 - one person
PLN 799 - siblings and school members

The condition for registration is to complete the electronic form and pay an advance payment of PLN 300 to the account:

KS Rollerblading School, a roller skating and skating school

68102014750000830202432383

Electronic records:

CLICK HERE - SIGN UP

Contact:
tel. 792 146 370,
rollerbladingschool@gmail.com

Age: 6 to 15 years

As part of the summer camp, we provide:

1. care of experienced educators and roller skating instructors
2. daily roller skating training in the gym,
3. off-roll classes,
4. roller skating trips to Myślicinek
5. 2 meals a day (2nd breakfast and a two-course dinner),
6. water
7. additional attractions, incl
- art workshop,
- off-road driving (Myślcinek)
- circus activities
– playing roller hockey,
– going to the cinema,
– dance and stretching classes